Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Privacy

Indien de gebruiker van deze website persoonsgegevens verstrekt (bijvoorbeeld stellen van een vraag of invullen van een aanvraagformulier), zal het OLV Ziekenhuis vzw deze altijd verwerken conform de geldende wetgeving omtrent de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De verwerking van persoonsgegevens blijft steeds beperkt tot de beoogde doelstelling zoals het toesturen van gevraagde informatie. De persoonsgegevens worden niet bekend gemaakt aan derden.

De website maakt enkel gebruik van cookies om u bezoek en navigatie van deze website te optimaliseren, maar respecteert de geldende wetgeving terzake en deelt de gegevens niet met derden