Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MONALEESA3-studie op ASCO: interim-analyse toont een verlengde progressie-vrije overleving met bijna 8 maand in patiënten met gevorderde borstkanker

De Monaleesa3-studie evalueert het effect van de combinatiebehandeling met Ribociclib (Kisqali) en Fulvestrant (Faslodex) in de behandeling van hormoongevoelige, gevorderde borstkanker. De vergelijking werd uitgezet tegenover een behandeling met uitsluitend Fulvestrant.

Recente interim-analyse analyseerde voor het eerst de progressievrije overleving en de bekomen resultaten zijn veelbelovend. Bij patiënten die werden behandeld met de combinatie Ribociclib en Fulvestrant werd een verlengde progressievrije overleving van bijna 8 maand geobserveerd.  Dit biedt dan ook mogelijks perspectief op een nieuwe eerste- of tweedelijnsbehandelingsoptie in hormoongevoelige, gevorderde borstkanker.

>> Meer lezen <<