Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

KCE Trials 2018 investigator-led call

HET KCE* ZOEKT: voorstellen tot studies die de doelmatigheid van verschillende interventies / medicamenten in een bepaalde indicatie vergelijken.

Vele vragen in de gezondheidszorg worden momenteel niet of onvoldoende onderzocht in klinische studies, ondanks hun groot maatschappelijk belang. Met die insteek startte het KCE het KCE Trials-programma.

KCE Trials richt zich op studies die de doelmatigheid van interventies vergelijken met het doel om de Belgische gezondheidszorg doeltreffender en efficienter te maken en met het potentieel voor ‘return on investment’. Vergelijkende doelmatigheidsstudies vergelijken de voor- en nadelen van verschillende behandelingen die al in gebruik zijn in de gezondheidszorg, maar die nog onvoldoende rechtstreeks met elkaar vergeleken werden. Met andere woorden, dergelijke studies onderzoeken welke van 2 behandelingen beter werkt in een real-life situatie. Een absolute voorwaarde is echter dat het resultaat van de studie een onmiddellijke impact heeft op de zorg voor patiënten of op het efficiënt gebruik van de beschikbare middelen voor de gezondheidszorg.

Bent u arts en wordt de onderzoeker in jezelf aangesproken? Dien dan vooral een voorstel in!

 

>> Lees meer over de 2018 Investigator-led call <<

>> Lees meer over het KCE Trials-programma <<

* KCE: Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg