Flow aanvraag klinische studies

In bijgevoegde flow wordt schematisch de aanvraagprocedure voor een klinsiche studie weergegeven