Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ethisch comité

Ieder onderzoek moet ter beoordeling voorgelegd worden aan het volledig erkend ethisch comité van het OLV Ziekenhuis. Dat comité oordeelt of het onderzoeksvoorstel ethisch verantwoord is en of de rechten, de veiligheid en het welzijn van de patiënten beschermd zijn. Het onderzoek kan pas van start gaan na schriftelijke goedkeuring door het ethisch comité. Het ethisch comité van het OLV Ziekenhuis besteedt veel aandacht aan het informatie- en toestemmingsformulier van iedere klinische studie.

 

 

Submissie als OLV leidend EC is

Submissie als OLV niet leidend EC is

Vergaderdata EC 2022

Ledenlijst ethisch comité