Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Disclaimer

De informatie op deze website werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks onvolkomenheden bevatten. Het OLV Ziekenhuis VZW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van deze informatie. Voor een persoonlijk advies, raden wij aan  uw huisarts of een andere deskundige te raadplegen.

Het auteursrecht van deze website en de informatie behoort, tenzij expliciet anders vermeld toe aan:

OLV Ziekenhuis vzw

Moorselbaan 164, 9300 Aalst

 

Alle rechten betreffende de website zijn voorbehouden. Niets van het gepubliceerde materiaal mag worden gereproduceerd , opgeslagen in een retrieval systeem, gekopieerd of doorgestuurd naar derde partijen, in om het even welke vorm of door om het even welk middel, zonder geschreven toestemming van de houder van het auteursrecht. Elke persoon die een ongeoorloofde handeling stelt in relatie tot het voorwerp van auteursrecht, kan in aanmerking komen voor strafrechterlijke vervolging en burgerlijke schadeclaims