Het OLV Ziekenhuis wil een patiëntgericht lokaal verankerd ziekenhuis zijn met een breed zorgaanbod en een internationale uitstraling in specifieke zorggebieden. 'Research en innovatie' is één van de pijlers waar het ziekenhuis voor staat. Diverse medische disciplines werken al jaren mee bij onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen, betere behandelingen en de ontwikkeling van medische hulpmiddelen.

Zodoende krijgen de patiënten toegang tot de nieuwste innoverende technieken en behandelingen.

Daarenboven willen we met het oprichten van een centraal georganiseerde klinische research unit zowel de patiënten maximaal informeren, alsook de professionals maximaal ondersteunen.

Actuele studies

Urologie

Het is een multi-center fase III studie waarbij het klinisch voordeel van  androgene deprivatie therapie  (+/- docetaxel) met of zonder locale radiotherapie en met of zonder abiraterone acetaat en prednisone bij patiënten met gemetastaseerde hormoon naïve prostaatkanker wordt onderzocht

Klinisch onderzoek steunen?

Het kan op verschillende manieren!

1 doe
een gift
2 zet een
actie op
3 schenking
of legaat

Meer informatie

Nieuws